3 ช่องทางหลักของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการ เชื่อมั่น เชื่อถือได้

0
3ช่องทางหลักของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการ เชื่อมั่น เชื่อถือได้ คือ 1.เว็บสภาการสาธารณสุขชุมชน https://www.ccph.or.th/ 2.เพจสภาการสาธารณสุขชุมชน https://www.facebook.com/ccph.th.org/ 3. line@สภาการสาธารณสุขชุมชน http://line.me/ti/p/%40ree6521b หรือการแจ้ง จากโฆษกสภาเท่านั้นครับ เราจะมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบวิชีพไปด้วยกันครับ ทีมโฆษกสภา

ทันข่าว..สภา !!! ตอนที่ 1

0
วันนี้ (18 กันยายน 2561) ที่ประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชนมีมติเห็นชอบด้วยกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ และกรอบเวลาเพื่อจัดการสอบความรู้ให้กับสมาชิกเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง แยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก : สมาชิกสภา 1.สภาอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภา รอบที่ 12 จำนวน 1,984 ราย 2.เตรียมประกาศรับรองหลักสูตร ฉบับที่ 5 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร็วๆ นี้ และเร่งติดตามกลุ่มสมาชิกที่ติดค้างในระบบ จำนวน 2,209 ราย รวมทั้งกลุ่มสมาชิกที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน จำนวน 769  ราย กรณีนี้หากดำเนินการได้ทันตามเงื่อนเวลา สภาอาจจะอนุมัติไปพร้อมกับผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในรอบที่ 13 เร็วๆ นี้ (ก่อนที่ข้อบังคับสอบความรู้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 3.ช่องทางบริการสมาชิก 3.1ระบบ E-lernning เพื่อสมาชิกทบทวนฟื้นฟูองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์และคลิป ขณะนี้กำลังทดสอบและพัฒนาระบบ สามารถติดตามได้.e -lernning สภาการสาธารณสุขชุมชน version ทดลองระบบได้ที่ https://lms.ccph.or.th 3.2...

หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว

0
หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองไปแล้ว ส่วนนักสาธารณสุขที่จบจากสถาบันที่สภายังไม่รับรอง ให้ประสานงานกับสถาบันที่สอน ให้ส่งรายละเอียดหลักสูตร. มาให้สภาพิจารณารับรอง. เพื่อจะได้สมัครสมาชิกสภาต่อไป ส่วนสถาบันใดที่ถูกรับรองไปแล้ว. แต่มีการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องส่งรายละเอียดหลักสูตรที่ปรับปรุง มาให้สภารับรองใหม่ด้วย สถาบันใดที่ไม่มีในประกาศ ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาเท่านั้น ที่จะถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ว่ามีคุณสมบัติครบ ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ต่อไป เอกสารดาวน์โหลด : 1. แนบท้ายฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด 2. แนบท้ายฉบับที่ 2.pdf | ดาวน์โหลด 3. แนบท้ายฉบับที่ 3.pdf | ดาวน์โหลด 4. แนบท้ายฉบับที่ 4.pdf | ดาวน์โหลด 5. แนบท้ายฉบับที่ 5.pdf | ดาวน์โหลด 6. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 6.pdf | ดาวน์โหลด 7. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 7.pdf | ดาวน์โหลด 8. แนบท้ายฉบับที่ 8.pdf | ดาวน์โหลด 9. แนบท้ายฉบับที่ 9.pdf | ดาวน์โหลด 10. แนบท้ายฉบับที่ 10.pdf | ดาวน์โหลด 11. แนบ 11 (ตาราง).pdf | ดาวน์โหลด 12. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 12.pdf | ดาวน์โหลด 13. แนบท้ายประกาศ ฉบับ 13.pdf | ดาวน์โหลด 14. แนบท้ายประกาศ...

ประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดการ วันและสถานที่ อบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ

0
ประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดการ วันและสถานที่ อบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ เอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=22

ประกาศเนื่องจากการประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 8 สค. 61 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่อบรม

0
1.เวทีภาคใต้ เลื่อนวันที่อบรมเป็น 23-24 สค 61 สถานที่เดิม คือม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 2.เวทีภาคอีสานขยับวันอบรม เป็นวันที่ 31 สค.- 1กย 61 เปลี่ยนแปลงสถานที่ เป็นโรงแรมโฆษะ.จ.ขอนแก่น 3 เวทีภาคกลาง 13-14 กย.61 เช่นเดิม ยืนยันสถานที่เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 4.เวทีภาคเหนือ เลื่อนวันออกไปเป็น 23-24 กย. 61 และเปลี่ยนสถานที่เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก สำหรับรายละเอียดที่มีการแก้ไขในโครงการจะมีการปรับแก้และให้download ใน www.ccph.or.th เพื่อประกอบการขออนุญาตมาอบรมต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอภัยในความสะดวก มาณ โอกาสนี้ด้วยครับ -อนุกรรมการสอบและขึ้นทะเบียน ได้กำหนดวันที่ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพแล้ว. กระบวนการสอบ. และสถานที่สอบแล้วครับ และที่ประชุมสภาในวันนี้ได้เห็นชอบตามที่เสนอแล้วครับ อยากรู้รายละเอียด มาฟังในเวที 4 ภาค เริ่มเวทีแรก. เวทีภาคใต้ 23-24 สค. 61 ที่ ม.วลัยลักษณ์จ.นครศรีธรรมราชครับ ลงทะเบียนอบรม...