กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562

0
กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด

สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพ 3,741 รายแล้ว

0
เรียนสมาชิกสภา ขณะนี้สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพ  3,741 รายแล้ว หลังจากตรวจสอบแล้วจึงขอแจ้งเพิ่มเติมรหัสจัดส่งใหม่ดังนี้ เครื่องแรกผลิตบัตรหมายเลขสธช. 1-2730 เครื่องที่สองผลิตบัตร สธช.   5001-6011 ขอให้สมาชิกตรวจสอบรหัสการจัดส่งไปรษณีย์ ได้ตามเอกสารนี้นะครับ ปล.ขณะนี้เครื่องสองมีปัญหา ต้องส่งซ่อม จึงทำให้ตอนนี้สภาผลิตบัตรได้เพียงเครื่องเดียว  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย #โฆษกสภา 22.09.62 เอกสารดาวน์โหลด : 1. รหัสจัดส่งไปรษณีย์.pdf | ดาวน์โหลด

สภาได้ตรวจสอบพบนักสาธารณสุขที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่ชำระเงินจำนวน 798 ราย คนที่สมัครสมาชิกแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน 147 ราย

0
เรียนสมาชิกสภา ขณะนี้สภาได้ตรวจสอบพบนักสาธารณสุขที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่ชำระเงินจำนวน 798 ราย คนที่สมัครสมาชิกแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน 147 ราย ขอให้สมาชิกตรวจสอบและดำเนินการชำระเงินหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิก การสอบวิชาชีพ และการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่อไปครับ #โฆษกสภา เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายชื่อคนที่เอกสารครบแต่ไม่ยังไม่ชำระเง1.pdf | ดาวน์โหลด 2. คนที่เอกสารไม่ครบ1.pdf | ดาวน์โหลด

เชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0
ในนาม "เครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  "ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชีเลข 393-0-13751-8 ชื่อบัญชีชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ นายพัทธพล อักโข นายริซกี  สาร๊ะ ผู้ประสานงาน

ลิงค์ผลสอบความรู้

0
ตรวจสอบได้จาก https://ccph-th.thaijobjob.com/exam3/search_scoress.php?z=10

ขยายเวลาสมัครเข้าอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

0
ขอขยายเวลาสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่น 1 ประจำปี 2562

แจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง

0
เรียนผู้สมัครสอบวิชาชีพสนามภาคกลาง ขอแจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี. ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนมากได้ สภาฯจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครแทน ส่วนสนามสอบอีก 3 ภาค ยังคงเป็นที่เดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน #โฆษกสภา 28.06.62 เอกสารดาวน์โหลด : 1. 239737_ประกาศสภาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ.pdf | ดาวน์โหลด

แบบเสนอความคิดเห็นร่าง(ร่าง)ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน

0
1- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. .... ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=64 2- (ร่าง) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ดาวน์โหลเอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=65 ตอบแบบสอบถามคลิก : http://bit.ly/2X0rSFS หรือสแกน qrcode ด้านบน