หน้าแรก บล็อก

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2567

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 2/2567”

0
คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting โครงการอบรมเรื่อง “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมช ครั้งที่ 2/2567”

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2567”

0
สมัคร โครงการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2 1.เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแห่ง 2.เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 3.เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร เทศบาลเมือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลทุกแห่ง 4.เรียน นายกเมืองพัทยา 5.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง 6.เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 7.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง 8.เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์-ทั่วไป ทุกแห่ง 9.เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขทุกแห่ง 10.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกเเห่ง 11.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพ 12.เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง 13.เรียน หน่วยงานท้องถิ่น ทุกจังหวัด 14.เรียน อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16.เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 17.เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 18.เรียน อธิบดีกรมอนามัย 19.หนังสือเชิญ………… (เปล่า)  

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

0
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรอบ 1/2567

0
ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนรอบ 1/2567

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

0
📢 ประชาสัมพันธ์ . ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ . “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์รูปแบบและพยากรณ์ปัญหาสาธารณสุข” . 🔹 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 อบรมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings . พิเศษ สามารถสะสมหน่วยคะแนนของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ . ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://qrcd.org/4TC8 หรือ Scan QR Code . ☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาอนามัยชุมชน โทรศัพท์ 0 2354 8543 ต่อ 4701

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่องผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่1/2567

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่องผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่1/2567

ค้นหาสถานที่สอบสภาการสาธารณสุขชุมชนรอบที่ 1/2567

0
ค้นหาสถานที่สอบสภาการสาธารณสุขชุมชนรอบที่ 1/2567

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2567

สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ….

0
สรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. .... รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย