หน้าแรกบริการข้อมูลขั้นตอนการสมัครสมาชิก
บริการข้อมูล

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. การสมัครสมาชิก สมัครทางระบบสมัครสมาชิกของสภา คลิกที่นี่ ตามประกาศรับสมัครของสภาการสาธารณสุขชุมชน
  2. ส่งเอกสารการสมัคร สธช. ต่างๆ และหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้องระบบจะขึ้นว่า “เอกสารหลักฐานครบ”
  3. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิก ทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ระบบจะบันทึกข้อมูลส่งมายังสภา และขึ้นสถานะ “ชำระเงินแล้ว
  4. หากสภาตรวจสอบว่ากรอกออนไลน์ครบ ชำระเงินและส่งเอกสารครบ สภาจะดำเนินการอนุมัติเลขสมาชิก โดยเร็วครับ เพื่อโอกาสในการสมัครสอบต่อไป
  5. สภาจัดทำบัตรสมาชิก ส่งไปยังสมาชิกโดยเร็ว
  6. สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ เตรียมการเพื่อการสมัครสอบต่อไป