หน้าแรกเกี่ยวกับสภาฯติดต่อเรา
เกี่ยวกับสภาฯ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชน

สภาสาธารณสุขชุมชน

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 02 591 8955
งานกฎหมาย 02 591 8957
งานการธุรการและการเงิน 02 591 8958
งานทะเบียน 02 591 9186,091 834 8711

อีเมล [email protected]

ติดตามสภาฯในสื่อออนไลน์