กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (ฉบับที่ 4)

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 4.pdf | ดาวน์โหลด 2. ประกาศฉบับที่ 4-3(เพิ่มรายชื่อ).pdf | ดาวน์โหลด 3. ประกาศฉบับที่ 4-4(เพิ่มรายชื่อ).pdf | ดาวน์โหลด

สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพเพิ่มเติม โดยเก็บตกบางรายที่ได้ข้ามไป(ด้วยปัญหาบางกรณี) สรุปผลิตบัตรและใบวิชาชีพตั้งแต่หมายเลขสธช. 1 – 11,802 แล้ว

0
วันนี้สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพเพิ่มอีก 1819 ราย โดยเก็บตกบางรายที่ได้ข้ามไป(ด้วยปัญหาบางกรณี) สรุปผลิตบัตรและใบวิชาชีพตั้งแต่หมายเลขสธช.   1 - 11,802 แล้ว ขอให้สมาชิกตรวจสอบรหัสการจัดส่งไปรษณีย์ ได้ตามเอกสารนี้นะครับ หมายเลขใดที่ไม่มี หรือข้ามไป โทรติดต่อสภานะครับ จะได้ทราบปัญหานะครับ หากสภาได้จัดส่งบัตรละใบประกอบวิชาชีพแล้ว สภาจะส่ง  sms ให้ผู้ขึ้นทะเบียนวิชาชีพ รับทราบด้วยครับ ปล.ตอนนี้สภาผลิตบัตรได้เพียงเครื่องเดียวแล้ว  จึงขออภัยในความล่าช้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย เอกสารดาวน์โหลด : 1. รหัสจัดส่งไปรษณีย์รอบ 1.pdf | ดาวน์โหลด 2. รหัสจัดส่งไปรษณีย์รอบ 2-3.pdf | ดาวน์โหลด 3. รหัสจัดส่งไปรษณีย์รอบ 4.pdf | ดาวน์โหลด 4. รหัสจัดส่งไปรษณีย์รอบ 5.pdf | ดาวน์โหลด 5. รหัสจัดส่งไปรษณีย์รอบ 6.pdf | ดาวน์โหลด    

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. 1.โครงการอบรมฟื้นฟู ปี 2562.pdf | ดาวน์โหลด 2. 2.หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ.pdf | ดาวน์โหลด 3. 3.หนังสือสภาขอให้ สป. ประชาสัมพันธ์.pdf | ดาวน์โหลด 4. เชิญ นายก อบจ..pdf | ดาวน์โหลด 5. เชิญ นายกเมืองพัทยา.pdf | ดาวน์โหลด 6. เชิญ ผอ. สำนักอนามัย กทม..pdf | ดาวน์โหลด 7. เชิญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง.pdf | ดาวน์โหลด 8. เชิญ ผู้ว่า กทม..pdf | ดาวน์โหลด 9. เชิญอธิบดีกรม.pdf | ดาวน์โหลด 10. ท้องถิ่นจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด 11. เรียน นพ.สสจ..pdf | ดาวน์โหลด 12. เรียน ผอ. รพช..pdf | ดาวน์โหลด 13. เรียน ผอ. รพศ รพท.pdf | ดาวน์โหลด 14. เรียน ผอ. รพศ รพท.pdf | ดาวน์โหลด 15. เรียน ผอ.เขตสุขภาพ.pdf | ดาวน์โหลด 16. เรียน ผอ.เขตสุขภาพ.pdf | ดาวน์โหลด 17. เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด.pdf | ดาวน์โหลด 18. เรียนสาธารณสุขอำเภอ.pdf | ดาวน์โหลด 19....

สภาได้จัดส่งใบประกอบวิชาชีพ และบัตรวิชาชีพเพิ่มอีก 1271 ราย ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. รหัสจัดส่งไปรษณีย์.pdf | ดาวน์โหลด 2. เลขที่ไปรษณีย์.pdf | ดาวน์โหลด