หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566

 

 

 

ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ International Drug Forum ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

จึงขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจ ศูนย์คัดกรองยาเสพติด สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม องค์กรการกุศล ภาคีเครือข่าย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดผลงานวิชาการยาเสพติด ทั้งประเภท oral และposter โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ oral และ poster และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรีได้ที่ ลิ้งค์  โดยพยาบาล มีCNEU และทุกผลงานสามารถยื่นความประสงค์ตีพิมพ์ได้ในวารสารวิชาการและวิจัยยาเสพติด

ทั้งนี้ภายในงานมีของรางวัลมากมาย
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทางอีเมล [email protected]

แชร์