หน้าแรก ข่าวสาร ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ….
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ….

 

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ร่วมพิจารณาเรื่องการยกเลิกการตรึงกำลังตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามที่กอง บค. สป. ได้หารือมา โดยได้เชิญ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และนางวิมล โรมา(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ​จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาร่วมวิพากษ์และให้ความคิดเห็น

แชร์