หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

📢 ประชาสัมพันธ์

.
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
.
“การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์รูปแบบและพยากรณ์ปัญหาสาธารณสุข”
.
🔹 วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings
.
พิเศษ สามารถสะสมหน่วยคะแนนของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://qrcd.org/4TC8 หรือ Scan QR Code
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาอนามัยชุมชน โทรศัพท์ 0 2354 8543 ต่อ 4701

แชร์