หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เวทีอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560

เวทีอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560. เวที 4 ภาค. ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว

เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันทุกภาค วันที่ 18 สิงหาคม 2560. เวทีละ 1200 คนเท่านั้น

วันนี้คุณพร้อมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือยัง?

ทีมโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน
๑๕.๐๘.๖๐

ปล.กำลังแก้ไข
ขอนแก่น 11-13 ตุลาคม 2560 ครับ

แชร์