เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร

0
1.หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสภาสัญจร 4 ภาค ของสภาการสาธารณสุขชุมชน https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=18 เพื่อประกอบการขออนุญาติตามระเบียบราชการหรือหน่วยงานที่นักสาธารณสุขสังกัด 2.ระบบรับสมัครลงทะเบียนอบรมสภาสัญจร 4 ภาค http://reg.ccph.or.th จำกัดแค่เวทีละภาคๆละ 1000 ที่นั่งเท่านั้น. ฟรี!!!!! ไม่มีค่าลงทะเบียน.   แต่ต้องลงทะเบียนในระบบจนกว่าจะเต็มแต่ละเวที สภาจะปิดระบบเวทีนั้นๆทันที. ขณะนี้บางเวที ผู้สมัครเกินครึ่งแล้ว 3.ช่องทางติดตามข่าวสาร สภาการสาธารณสุขชุมชน เว็บไซต์ :  www.ccph.or.th เพจสภา : https://www.facebook.com/ccph.th.org/ update ข่าวสารสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เป็นทางการ ผ่าน 2 ช่องทางนี้เป็นหลักครับ 4.ช่องทางสมัครสมาชิกสภา  หรือตรวจสอบสถานะการสมัคร https://ccph-th.job.thai.com/ ผู้ที่ยังไม่สมัคร ยังมีเวลาสมัครสมาชิกครับ. จนกว่าสภาจะมีประกาศกำหนดวันสอบใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อสภาประกาศสอบ. สภาจะประกาศปิดการรับสมัครชั่วคราว เพื่อที่จะscreen คุณสมบัติสมาชิกที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพรุ่นแรกๆ 5.สภาจะอนุมัติสมาชิกภาพแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบในรอบที่ 12 เร็วๆนี้ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยว่า ในรอบนี้จะมีนักสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติครบท่านใด. ที่จะได้รับอนุมัติเลขสมาชิกสภา. ในรอบที่ 12นี้บ้างครับ ทีมโฆษกสภา 06.08.61

เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร

0
สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดโครงการสภาสัญจร 4ภาค. เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการได้ตามรายละเอียดในภาพและโครงการด้านล่างโพสต์นี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรี ตามลิงก์นี้ http://reg.ccph.or.th โหลดหนังสือเชิญประชุมและโครงการได้ที่ www.ccph.or.th

เรียนสมาชิกสภา หมออนามัย และนักสาธารณสุขทุกท่าน

0
ขณะนี้สภาอนุมัติสมาชิกภาพรอบที 11 จำนวน 5,247 ราย ในวันที่ 23 เมษายน 2561และสภาได้เร่งดำเนินการเรื่องบัตรสมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น สำหรับท่านที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกสภา.  สามารถสมัครได้ทางลิงก์นี้ครับ https://ccph-th.job.thai.com/ ส่วนใครที่เพิ่งสมัครหรือเพิ่งส่งหลักฐานครบสมบูรณ์หลังจากเดือนเมษายน 2561.ก็คงต้องลุ้นว่าจะอนุมัติสมาชิกภาพของท่านทันในรอบที่ 12 (ประมาณเดือนสิงหาคม 2561) หรือไม่ ตอนนี้กระบวนการร่างกฏหมายอนุบัญญัติตามพรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2556 เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว.  คาดว่านายกสภาพิเศษ. จะลงนามอนุบัญญัติเร็วๆนี้ และจะมีการเสนอเพื่อประกาศในราจกิจจานุเบกษาต่อไป หากกระบวนการเป็นไปตามนี้. คาดว่าสภาก็จะมีการประกาศสอบใบประกอบวิชาชีพโดยเร่งด่วน. ทันภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้อย่างแน่นอน ตามแถลงการณ์ของท่านนายกสภา ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้. และท่านนายกสภาก็ยังคงเจตนารมณ์เดิมที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง. จะนำพาสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนให้ได้ทุกคน!!! เพื่อ เป็นการมอบธงผืนที่สองให้หมู่มวลสมาชิกและพี่น้องหมออนามัยต่อไป. หลังจากเคยมอบธงผืนแรก คือพรบ.วิชาชีพฯ ในปี 2556 มาแล้ว สภาได้กำหนด roadmap  ไว้ว่าจะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง. ซึ่งคาดว่า ในปี 2561 นี้จะสามารถสอบได้อย่างน้อย1ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ดำเนินการสอบทั่วประเทศ....

คำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่หมดวาระ

0
คำสั่งสภา แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนที่หมดวาระ ตามมาตรา ๑๓(๖) (องค์การเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) และประกาศกรรมการอำนวยการเลือก การสรรหาเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(6) ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ -ให้แจ้งความจำนง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์(ยึดจากวันที่ลงตราประทับไปรษณีย์) ภายในวันที่ 18 เม.ย 61 -ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าประชุมเลือกกรรมการในวันที่ 20 เม.ย 61 -แสดงตนเข้าประชุมเลือกกรรมการ ดำเนินการเลือกจนเสร็จสิ้น และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในวันที 24 เม.ย 61 เอกสารดาวน์โหลด https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=15 https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=16

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็น

0
ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน      ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนโดยมีขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 1. ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 2. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น : ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2561 3. วิธีการแสดงความคิดเห็น : สามารถแสดงความคิดเห็นตามท้ายประกาศนี้ได้ 3.1 ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชน  www.ccph.or.th  (ตอบออนไลน์ใน google form ของเว็บสภา ทางลิงก์ https://goo.gl/forms/u0AJHpCOkiuoUm6U2 ) 3.2 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สภาการสาธารณสุขชุมชน เลขที่ 88/20 อาคาร ๕ ชั้น ๕  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ (สภาจะส่งแบบสอบถามความคิดเห็นแก่ชมรม/องค์กร/สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 3.3 ทางโทรสาร : 0 2591 9187(สามารถปริ้นท์แบบฟอร์มเฉพาะหน้าแบบแสดงความคิดเห็น เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ส่งfax มาที่สภาครับ) **...

เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน. นักสาธารณสุขผู้สนใจ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านสาธารณสุขทุกท่าน

0
ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนมีการประชุมในวันที่ ๑๖.ตุลาคม.๒๕๖๐. และได้มีมีมติอนุมัติการอบรมฟื้นฟูฯ ๔ ภาค. รอบ ๒. ตามวันเวลา ดังนี้ เวทีภาคเหนือ วันที่ ๒๐-๒๒ พย.๖๐ ณ. รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก เวทีภาคกลาง. วันที่ ๒๗-๒๙ พย. ๖๐ ณ. รร.มิราเคิล กทม. เวทีภาคใต้. วันที่๑๒-๑๔ ธค ๖๐ ณ รร.ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เวทีภาคอีสาน วันที่ ๒๕-๒๗ ธค ๖๐.ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี คาดว่าจะสามารถส่งเอกสารโครงการและupload ขึ้นในเว็บไซต์. www.ccph.or.th. หรือเพจสภาการสาธารณสุขชุมชน https://www.facebook.com/ccph.th.org/ ได้ในเร็วๆนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครอบรมออนไลน์. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดระบบรับสมัครได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้. และจะรับเวทีละ ๑๒๐๐ คนต่อเวทีเช่นเดิม. และจะปิดระบบในแต่ละเวทีก่อนจัดอบรมประมาณ ๑-๓...

การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2560

0
การดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชม ปี 2560 @ ภาคใต้ ดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ขอขอบคุณทีมงานภาคใต้ ที่เป็นกำลังสำคัญ คณะกรรมการสภา คณาจารย์ ทีมงานสภา และที่สำคัญที่สุด คือ สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ทุกท่าน ที่มาร่วมกันทบทวนความรู้ และเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญกับวิชาชีพของพวกเรา ... มีความสุขที่ได้อยู่ในบรรยากาศแห่วการเรียนรู้ และความเป็นพี่เป็นน้องกันของพวกเรา หากมีสิ่งใดขาดเลยไปขออภัยมาด้วยนะครับ และพบกัน ครั้งที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 25-27 กันยายน 2560 ขอขอบคุณทุกท่าน อ.ดร.ปริญญา จิตอร่าม (อ.นิก) ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 15 กันนายน 2560

เรียนสมาชิกสภาและนักสาธารณสุขผู้สนใจ

0
-เวทีอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้รอบ2. จะมีที่ไหน. เมื่อไหร่ อีกกี่เวที และแต่ละเวทีรับได้เวทีละกี่คน. จะมีการกำหนดหลังถอดบทเรียนจากเวทีภาคใต้. และคาดว่าจะแจ้งให้สมาชิกทราบหลังจากเวทีภาคกลางเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2560 นี้ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด -สภาจะต้องจัดจ้างบริษัทเพื่อปรับปรุงระบบรับสมัครอบรมแบบออนไลน์ รอบ 2 และคาดว่าจะประกาศเปิดให้สมัครออนไลน์ได้ราวๆเดือนตุลาคม 2560. หลังจากเวทีภาคอีสานเสร็จสิ้น. -คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจสมัครกันอย่างล้นหลาม. และระบบรับสมัครอบรมจะเต็มภายในระยะเวลาไม่นาน(รอบแรก เวทีทั้ง 4 ภาค 4800 คน. มีผู้สมัครจนเต็มระบบภายในเวลา10- 18 วัน) จึงขอให้สมาชิกสภาและผู้สนใจติดตามอย่างใกล้ชิด. ผ่านเพจสภาการสาธารณสุขชน. https://www.facebook.com/ccph.th.org/ หรือ เว็บไซต์สภา. www.ccph.or.th -เมื่อเปิดระบบรับสมัครสมาชิกรอบ 2. สมาชิกสภาสามารถโหลดโครงการและรายละเอียดต่างๆได้จากเพจและเว็บไซต์สภานะครับ. เพื่อจะได้เตรียมการสมัครแต่เนิ่นๆ. เพราะหากรอหนังสือตามขั้นตอน. ระบบอาจจะเต็มเสียก่อน เหมือนเวทีรอบแรก เพราะสภาฯมุ่งมั่นที่จะ "พลิกโฉมนักสาธารณสุขสู่วิชาชีพ เดินหน้าสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประชาชน" รองโฆษกสภา ๑๕.๐๙.๖๐

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

0
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน.  จากกระทรวงสาธารณสุข. และยืนยันว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ครับ สามารถ download เอกสารได้จาก https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=6 ทีมโฆษกสภา ๓๐.๐๘.๖๐      

เรียนเชิญพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน

0
เรียนเชิญพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน