สภาการสาธารณสุขชุมชน

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์
สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
02 591 9186, 091 834 8711

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
02 591 8955

 

© สงวนลิขสิทธิ์ สภาการสาธารณสุขชุมชน