สภาการสาธารณสุขชุมชน

88/20 อาคาร 5 ชั้น 5
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

อีเมล [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 02 591 8955
งานกฎหมาย 02 591 8957
งานการธุรการและการเงิน 02 591 8958
งานทะเบียน 02 591 9186 , 091 834 8711

 

© สงวนลิขสิทธิ์ สภาการสาธารณสุขชุมชน