หน้าแรกนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรด้านสาธารณสุขของสถาบันต่างๆที่ถูกสภาการสาธารณสุขชุมชนพิจารณารับรองไปแล้วส่วนนักสาธารณสุขที่จบจากสถาบันที่สภายังไม่รับรอง ให้ประสานงานกับสถาบันที่สอน ให้ส่งรายละเอียดหลักสูตร. มาให้สภาพิจารณารับรอง. เพื่อจะได้สมัครสมาชิกสภาต่อไป ส่วนสถาบันใดที่ถูกรับรองไปแล้ว. แต่มีการปรับปรุงหลักสูตร จะต้องส่งรายละเอียดหลักสูตรที่ปรับปรุง มาให้สภารับรองใหม่ด้วย สถาบันใดที่ไม่มีในประกาศ ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาเท่านั้น ที่จะถูกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ว่ามีคุณสมบัติครบ ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ต่อไป