หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข

ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขยื่นข้อเรียกร้อง 3 เรื่องที่ขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคือ คือ การขอกำหนดตำแหน่งเป็นวิชาชีพ-เชี่ยวชาญเฉพาะ, การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ และการเปลี่ยนสายงานทั่วไป เป็นสายงานวิชาการเนื่องจากที่ผ่านมา แม้มีการอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า และมีรายชื่อตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการบรรจ

อ่านต่อ คลิกที่นี้

ดูทั้งหมด

แชร์