หน้าแรก บล็อก

ภาพและคลิปกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2”

0
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2”   ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ จังหวัดชลบุรี https://youtu.be/0YnWWNKDgGg   ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล & คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก https://youtu.be/mIkeIpqiows ครั้งที่ 3 วันที่ 5-7 ตุลาคุม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4 วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์...

โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565” รุ่นที่ 2

0
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณ 2565 รุ่นที่ 2 สป.โครงการอบรมจริยธรรม กำหนดการจริยธรรม หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย กรุงเทพ หนังสือเชิญอบรม -สาธารณสุขอำเภอทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ท้องถิ่นทุกจังหวัด หนังสือเชิญอบรม -นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด หนังสือเชิญอบรม -นายกเมืองพัทยา หนังสือเชิญอบรม -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกแห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนังสือเชิญอบรม -ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ทุกแห่ง หนังสือเชิญอบรม -ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมอนามัย หนังสือเชิญอบรม -อธิการบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนังสือเชิญอบรม -อธิบดีกรมสุขภาพจิต หนังสือเชิญอบรม -นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ทุกเเห่ง หนังสือเชิญอบรม -หน้าเปล่า

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 22/4/2565 , 20/5/2565 และรอบ 20/6/2565

0
เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 37 อนุมัติ 22 เม.ย. 65 เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 38 อนุมัติ 20 พ.ค. 65 เลขปณ.ใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รอบ 39 อนุมัติ 20 มิ.ย. 65

ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข

0
ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางยื่นหนังสือ ขอติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขยื่นข้อเรียกร้อง 3 เรื่องที่ขอให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคือ คือ การขอกำหนดตำแหน่งเป็นวิชาชีพ-เชี่ยวชาญเฉพาะ, การขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ และการเปลี่ยนสายงานทั่วไป เป็นสายงานวิชาการเนื่องจากที่ผ่านมา แม้มีการอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า และมีรายชื่อตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการบรรจ อ่านต่อ คลิกที่นี้

#ก้าวต่อไปนักสาธารณสุข!!🎯

0
🎉 วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แตกต่างจากวิชาชีพทางการแพทย์อื่น เพราะเป็นวิชาชีพเดียวที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน หากมองเจาะลึกลงไปเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ก็มีมุมที่นักสาธารณสุขจะต้องรับรู้และปฏิบัติอย่างมืออาชีพในทางลึกและทางกว้างให้ครอบคลุมเพื่อสามารถที่จะให้คำปรึกษา ชี้แนะ และลงมือปฏิบัติได้แบบมือโปรด้าน Health and Environment Professional 👉 พบคำตอบที่อยากรู้!! กับวิทยากรทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย และด้านสิ่งแวดล้อม ในเวทีอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 season2 ช่วงเดือนกันยายน ถึงตุลาคม 2565 รวม 4 ภาค/ครั้ง 👉 คลิกสมัครได้ที่ : กดลิ้ง>> https://www.ccph.or.th/โครงการอบรมเรื่อง-กฎหม-2/