หน้าแรก บล็อก

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก (ครั้งที่ 2)

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตรสมาชิก  (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบเลขไปรษณีย์ที่ใช้จัดส่ง เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขปณ. จัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตร (ครั้งที่ 2).pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 15/3/2564 และรอบ 19/4/2564

0
รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่   15/3/2564 และรอบ 19/4/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลข ปณ จัดส่งใบประกอบวิชาชีพฯ (รอบการอนุมัติ 15-3-64).pdf | ดาวน์โหลด 2. เลข ปณ จัดส่งใบประกอบวิชาชีพฯ (รอบการอนุมัติ 19-4-64).pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564

0
รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564รายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบอนุมัติวันที่ 19/4/2564 และรอบ 17/5/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลข ปณ จัดส่งบัตรสมาชิก (รอบการอนุมัติ 19-4-64).pdf | ดาวน์โหลด 2. เลข ปณ จัดส่งบัตรสมาชิก (รอบการอนุมัติ 17-5-64).pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

0
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด 2. ประกาศฉบับที่ 2.pdf | ดาวน์โหลด  

การส่งบัตรให้สมาชิกกรณีการต่ออายุบัตรสมาชิก

0
เนื่องจากมีสมาชิกดำเนินการต่ออายุบัตรสมาชิกเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าบัตรสมาชิกจะเริ่มส่งให้แก่สมาชิกประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขที่จัดส่งบัตรสมาชิก กรณีต่ออายุบัตร.pdf | ดาวน์โหลด

ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1/2564

0
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 1/2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. ประกาศสภาฯ เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้น.pdf | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น

0
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งล้อม พ.ศ.2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. รายละเอียดการรับสมัครบุคคลและองค์กรดีเด่น.pdf | ดาวน์โหลด 2. ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคคล องค์กร และผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด 3. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ส่งผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด 4. แบบฟอร์มเสนอชื่อองค์กร.pdf | ดาวน์โหลด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

0
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการระบบและทีมสหวิชาชีพในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ปี พ.ศ. 2564 เอกสารดาวน์โหลด : 1. หนังสือขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ online.pdf | ดาวน์โหลด 2. หนังสือแจ้งขอเลื่อนอบรม smcm 7may21-สภาการสาธารณสุขชุมชน.pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 15/02/2564

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ อนุมัติ 15-2-64.pdf | ดาวน์โหลด

รายชื่อจัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุมัติขึ้นทะเบียนวันที่ 11/01/2564

0
เอกสารดาวน์โหลด : 1. เลขจัดส่งใบประกอบวิชาชีพ อนุมัติ 11-1-64.pdf | ดาวน์โหลด