หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางหลักของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการ เชื่อมั่น เชื่อถือได้
ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ช่องทางหลักของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการ เชื่อมั่น เชื่อถือได้

3ช่องทางหลักของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นทางการ เชื่อมั่น เชื่อถือได้ คือ

1.เว็บสภาการสาธารณสุขชุมชน
https://www.ccph.or.th/

2.เพจสภาการสาธารณสุขชุมชน
https://www.facebook.com/ccph.th.org/

3. line@สภาการสาธารณสุขชุมชน
http://line.me/ti/p/%40ree6521b

หรือการแจ้ง จากโฆษกสภาเท่านั้นครับ

เราจะมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบวิชีพไปด้วยกันครับ

ทีมโฆษกสภา

แชร์