หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566

 

สภาการสาธารณสุขชุมชนจัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำเป็นปีแรก มุ่งสร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต รับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างแรงจูงใจดึงดูด บุคลากรคุณภาพลึกถึงระดับชุมชนต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หนุนประเทศมุ่งสู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ดี ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ กลไกดันระบบเศรษฐกิจมั่นคง พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 26 คน

ข่าว สยามธุรกิจ

ข่าว สยามรัฐ

ข่าว sanook

ข่าว เดลินิวส์ ออนไลน์

ข่าวประชาชาติธุรกิจ

ข่าว เจาะลึกระบบสุขภาพ

ดูทั้งหมด

แชร์