หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชนที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

ดูทั้งหมด

แชร์