หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565

ดูทั้งหมด

แชร์