หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับใบอนุญาต ที่สภาการสาธารณสุขชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับใบอนุญาต ที่สภาการสาธารณสุขชุมชน

 

สำหรับใบอนุญาตที่อนุมัติวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

ประสานเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-591-9186

ก่อนเข้ารับเอกสารของท่าน 2-3 วันเพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเตรียมเอกสารให้ท่านต่อไป

ดูทั้งหมด

แชร์