หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพและคลิปกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพและคลิปกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2”

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2”

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ จังหวัดชลบุรี

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล & คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 3 วันที่ 5-7 ตุลาคุม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

ครั้งที่ 4 วันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล & คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

>>เอกสารประกอบการบรรยาย <<

แชร์