หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์สภาฯ เรื่อง การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ฉบับที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์สภาฯ เรื่อง การจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (ฉบับที่ 2)

เอกสารดาวน์โหลด :

1. แถลงการณ์_ฉบับ 2.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์