หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง

เรียนผู้สมัครสอบวิชาชีพสนามภาคกลาง ขอแจ้งเรื่องกำหนดการสอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามภาคกลาง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี. ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนมากได้ สภาฯจึงขอเปลี่ยนแปลงเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครแทน ส่วนสนามสอบอีก 3 ภาค ยังคงเป็นที่เดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน #โฆษกสภา 28.06.62

เอกสารดาวน์โหลด :

1. 239737_ประกาศสภาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์