หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนสมาชิกสภา/นักสาธารณสุขผู้สนใจทุกสังกัด/นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ด้านสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนสมาชิกสภา/นักสาธารณสุขผู้สนใจทุกสังกัด/นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ด้านสาธารณสุข

เรียนสมาชิกสภา/นักสาธารณสุขผู้สนใจทุกสังกัด/นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ด้านสาธารณสุข

ขณะนี้ยอดผู้ลงทะเบียนอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน. ที่ลงทะเบียนสมบูรณ์ทั่วประเทศมีอยู่. 742 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.45 จากเป้าหมายทั้ง 4 เวที 4 ภาคๆละ1200 คน

และสามารถแยกรายภาคได้ดังนี้ครับ

1.เวทีภาคใต้ 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.67
2.เวทีภาคกลาง 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50
3.เวทีภาคอีสาน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.17
4.เวทีภาคเหนือ 318 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5

ปล. เวทีภาคใดลงทะเบียนสมบูรณ์(สมัครและชำระค่าลงทะเบียน) ครบ 1200 คน. ระบบลงทะเบียนภาคนั้นจะปิดระบบการลงทะเบียนทันที

ปล.2. หากเวทีใดยังไม่เต็ม. ระบบจะหมดเขตการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมจริงประมาณ 1-2 วัน

รองโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน
20.08.60
เวลา 11.19 น.

ดูทั้งหมด

แชร์