หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน. นักสาธารณสุขผู้สนใจ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านสาธารณสุขทุกท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน. นักสาธารณสุขผู้สนใจ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านสาธารณสุขทุกท่าน

ตามที่สภาการสาธารณสุขชุมชนมีการประชุมในวันที่ ๑๖.ตุลาคม.๒๕๖๐. และได้มีมีมติอนุมัติการอบรมฟื้นฟูฯ ๔ ภาค. รอบ ๒. ตามวันเวลา ดังนี้

เวทีภาคเหนือ วันที่ ๒๐-๒๒ พย.๖๐ ณ. รร.อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก
เวทีภาคกลาง. วันที่ ๒๗-๒๙ พย. ๖๐ ณ. รร.มิราเคิล กทม.
เวทีภาคใต้. วันที่๑๒-๑๔ ธค ๖๐ ณ รร.ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
เวทีภาคอีสาน วันที่ ๒๕-๒๗ ธค ๖๐.ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

คาดว่าจะสามารถส่งเอกสารโครงการและupload ขึ้นในเว็บไซต์. www.ccph.or.th. หรือเพจสภาการสาธารณสุขชุมชน https://www.facebook.com/ccph.th.org/
ได้ในเร็วๆนี้

ผู้สนใจสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครอบรมออนไลน์. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดระบบรับสมัครได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้. และจะรับเวทีละ ๑๒๐๐ คนต่อเวทีเช่นเดิม. และจะปิดระบบในแต่ละเวทีก่อนจัดอบรมประมาณ ๑-๓ วัน. หรือปิดระบบรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็ม ๑๒๐๐ คนแล้ว

ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รอบนี้ระบบอาจจะเต็มเร็วกว่ารอบที่แล้ว. หากใครสมัครอบรมช้า. และชำระเงินค่าสมัครช้า อาจตกขบวน!!!!!!

#โปรดติดตามด้วยใจระทึกพลัน

นายริซกี. สาร๊ะ
รองโฆษกสภา
๑๗.๑๐.๖๐

ดูทั้งหมด

แชร์