หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ในนาม “เครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  “ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัญชีเลข 393-0-13751-8 ชื่อบัญชีชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ

นายพัทธพล อักโข
นายริซกี  สาร๊ะ
ผู้ประสานงาน

ดูทั้งหมด

แชร์