หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ทางลิงก์
http://164.115.23.233/ccph/answer

เพื่อเป็นข้อมูลในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป

ช่วยๆกันตอบนะครับ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กพ 62 ครับ

ดูทั้งหมด

แชร์