หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักสาธารณสุข หมออนามัย สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร

1.หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสภาสัญจร 4 ภาค ของสภาการสาธารณสุขชุมชน
https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=18

เพื่อประกอบการขออนุญาติตามระเบียบราชการหรือหน่วยงานที่นักสาธารณสุขสังกัด

2.ระบบรับสมัครลงทะเบียนอบรมสภาสัญจร 4 ภาค
http://reg.ccph.or.th

จำกัดแค่เวทีละภาคๆละ 1000 ที่นั่งเท่านั้น. ฟรี!!!!! ไม่มีค่าลงทะเบียน.   แต่ต้องลงทะเบียนในระบบจนกว่าจะเต็มแต่ละเวที สภาจะปิดระบบเวทีนั้นๆทันที. ขณะนี้บางเวที ผู้สมัครเกินครึ่งแล้ว

3.ช่องทางติดตามข่าวสาร สภาการสาธารณสุขชุมชน
เว็บไซต์ :  www.ccph.or.th
เพจสภา : https://www.facebook.com/ccph.th.org/

update ข่าวสารสภาการสาธารณสุขชุมชนที่เป็นทางการ ผ่าน 2 ช่องทางนี้เป็นหลักครับ

4.ช่องทางสมัครสมาชิกสภา  หรือตรวจสอบสถานะการสมัคร
https://ccph-th.job.thai.com/

ผู้ที่ยังไม่สมัคร ยังมีเวลาสมัครสมาชิกครับ. จนกว่าสภาจะมีประกาศกำหนดวันสอบใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน

เมื่อสภาประกาศสอบ. สภาจะประกาศปิดการรับสมัครชั่วคราว เพื่อที่จะscreen คุณสมบัติสมาชิกที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพรุ่นแรกๆ

5.สภาจะอนุมัติสมาชิกภาพแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบในรอบที่ 12 เร็วๆนี้

โปรดติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยว่า ในรอบนี้จะมีนักสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติครบท่านใด. ที่จะได้รับอนุมัติเลขสมาชิกสภา. ในรอบที่ 12นี้บ้างครับ

ทีมโฆษกสภา
06.08.61

แชร์