หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ หนึ่งในความสำเร็จ ประเทศไทย ชนะโควิด 19 สมรภูมิที่ 1 ให้กำลังใจและชื่นชม “หมออนามัย” ด่านหน้าของสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนึ่งในความสำเร็จ ประเทศไทย ชนะโควิด 19 สมรภูมิที่ 1 ให้กำลังใจและชื่นชม “หมออนามัย” ด่านหน้าของสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

หนึ่งในความสำเร็จ ประเทศไทย ชนะโควิด 19 สมรภูมิที่ 1 ให้กำลังใจและชื่นชม “หมออนามัย” ด่านหน้าของสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

บทบาทหน้าที่หลักของหมออนามัย ก็คือ ส่งเสริมสุขภาพ งานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค แต่งานที่สำคัญคือ งานสร้างความรู้ให้ประชาชน ผ่านทางช่องทางต่างๆในหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนมีความหลากหลาย บางคนตื่นตระหนก ข่าวลือเรื่องโรคระบาดแทบทุกวัน บางคนต้องการแบบนั้นแบบนี้ เราต้องจัดการให้ได้ซึ่งไม่ง่ายเลย ต้องอาศัย หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และรวใพลังแก้ปัญหา

การประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความร่วมมือ เช่น วัด โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการที่เราดูแล เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันโรค ต้องออกไปดำเนินการควบคุมโรคในสถานที่ต่างๆ เราต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนให้ได้ เพราะในพื้นที่ตำบลเรา คือ ตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข

ด่านหน้า “กระทรวงสาธารณสุข” ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขประจำ “ตำบล”

หมออนามัย ต้องทำงานร่วมกับ อสม ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ทุกวัน เพื่อตอบคำถามปัญหาต่างๆ เช่น คนนั้นมาจากต่างจังหวัด คนนั้นเป็นโควิดมาจากที่นั้นที่นี่ คนนี้ลูกเป็น คนนั่นอยู่โรงงานมีคนเป็นนะ

“หมอไปดูสิคนนั้นสงสัยเป็นโควิดมาในหมู่บ้านนะหมอจะทำยังงัย” นี่คือทุกๆวันเป็นแบบนี้ จะมีมากหรือน้อยแล้วแต่พื้นที่ ไหนจะต้องออกหน่วยคัดกรองที่ด่านต่างๆอีกทั้งกลางวัน กลางคืน แถมยังแบกความเครียดกลับบ้านทุกวัน แต่เราก็ภูมิใจ

อีกหนึ่งหน้าที่ ต้องไปผู้ป่วยเฝ้าระวัง เป็นเวลา 14 วัน ครอบครัวเกิดความระแวงกลัวไปติดโรคมาแพร่ที่บ้าน งานเคาะประตูบ้านต้านโควิด งานแจกหน้ากาก เย็บหน้ากาก ไหนจะคัดกรองงานศพ งานบวช งานแต่ง งานต่างๆ มากมาย

ผมชอบพระคุณและชื่นชมท่านครับ “ปิดทองหลังพระ”

นพ. รุ่งเรือง กิจผาติ

• ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (ระดับ 10) นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการ ศบค.
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล

• ประธานมูลนิธิสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

แชร์