หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือ ขอเสนอความเห็นกรณีการแบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็นเกณฑ์บรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือ ขอเสนอความเห็นกรณีการแบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็นเกณฑ์บรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

หนังสือเรียน ขอเสนอความเห็นกรณีการแบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็นเกณฑ์บรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19)

ดูทั้งหมด

แชร์