หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน.  จากกระทรวงสาธารณสุข. และยืนยันว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ครับ

สามารถ download เอกสารได้จาก https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=6

ทีมโฆษกสภา
๓๐.๐๘.๖๐

 

 

 

แชร์