หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ส.ส.ระยอง ยื่นตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เร่งรัดกำหนดตำแหน่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ส.ระยอง ยื่นตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เร่งรัดกำหนดตำแหน่ง

ส.ส.ระยอง ยื่นตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เร่งรัดกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” เป็นวิชาชีพเฉพาะให้ “ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” หลังคาราคาซังมากว่า 9 ปี ขาดขวัญกำลังใจ-สร้างความเหลื่อมล้ำ-เสียสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
——————————
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ จ.ระยอง ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 เพื่อตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” เป็นตำแหน่งประเภท “วิชาชีพเฉพาะ” ให้แก่ “ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

สำหรับเนื้อหาในหนังสือดังกล่าว ได้มีการถามไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเหตุใดจึงยังไม่มีการกำหนดตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” เป็นวิชาชีพเฉพาะสำหรับ “ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” ทั้งที่มีกฎหมายวิชาชีพบังคับใช้มานับสิบปีแล้ว ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงอื่นๆ ขาดขวัญกำลังใจ รู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุข ทำให้เสียสิทธิที่จะได้เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ

ขณะเดียวกันได้มีการยกตัวอย่าง ที่มีการกำหนดตำแหน่ง “นายแพทย์” เป็นวิชาชีพเฉพาะสำหรับ “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” มีการกำหนดตำแหน่ง “เภสัชกร” เป็นวิชาชีพเฉพาะสำหรับ “ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” มีการกำหนดตำแหน่ง “ทันตแพทย์” เป็นวิชาชีพเฉพาะสำหรับ “ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม” มีการกำหนดตำแหน่ง “พยาบาลวิซาชีพ” เป็นวิชาชีพเฉพาะสำหรับ “ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์”
——————————

แชร์