หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำหนดจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำหนดจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือนักสาธารณสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำหนดจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่
1. รพ.สต.ทัพไท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 10,099 บาท
2. รพ.สต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 10,099 บาท
3. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี จำนวน 10,099 บาท

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=112303600232284&id=111383253657652

เงินที่ทุกท่านระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ถึงมือรพ.สต.ที่ประสบอุทกภัย และส่วนหนึ่งมอบให้นศ.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วครับ

ดูทั้งหมด

แชร์