หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาได้ตรวจสอบพบนักสาธารณสุขที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่ชำระเงินจำนวน 798 ราย คนที่สมัครสมาชิกแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน 147 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาได้ตรวจสอบพบนักสาธารณสุขที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่ชำระเงินจำนวน 798 ราย คนที่สมัครสมาชิกแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน 147 ราย

เรียนสมาชิกสภา

ขณะนี้สภาได้ตรวจสอบพบนักสาธารณสุขที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่ชำระเงินจำนวน 798 ราย

คนที่สมัครสมาชิกแล้วเอกสารไม่ครบถ้วน 147 ราย

ขอให้สมาชิกตรวจสอบและดำเนินการชำระเงินหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิก การสอบวิชาชีพ และการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่อไปครับ

#โฆษกสภา

เอกสารดาวน์โหลด :

1. รายชื่อคนที่เอกสารครบแต่ไม่ยังไม่ชำระเง1.pdf | ดาวน์โหลด

2. คนที่เอกสารไม่ครบ1.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์