หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาการสาธารณสุขชุมชน เปิด ระบบปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาการสาธารณสุขชุมชน เปิด ระบบปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาการส่งเอกสารไม่ถึงมือสมาชิก

สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงเปิด “ระบบปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อปรับปรุง ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน  สถานที่ให้จัดส่งเอกสาร เบอร์โทรศัพท์ e-mail  ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2563 ครับ

#โฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน

ดูทั้งหมด

แชร์