หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ยุบรวมและเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ (ฉบับที่ 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุบรวมและเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ ๒ (ฉบับที่ 3)

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศสภาเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ (ปรับ)2.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์