หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ยอดผู้สมัครอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในแต่ละภาค ณ วันที่ 18 สค 60 เวลา 11.30 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยอดผู้สมัครอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในแต่ละภาค ณ วันที่ 18 สค 60 เวลา 11.30 น.

ยอดผู้สมัครอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ในแต่ละภาค ณ วันที่ 18 สค 60 เวลา 11.30 น(ตามภาพ)

1.ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครโอนค่าลงทะเบียนแล้ว

2. สามารถสมัครข้ามภาคได้

3.การสมัครแต่ละภาคจะปิดระบบ เมื่อมีผู้สมัครสมบูรณ์ครบ 1200 คน ผู้สมัครหลังจากนั้นสามารถลงทะเบียนในเวทีภาคอื่นๆแทน

4.หากเวทีทั้ง 4 ภาคเต็ม. แต่ นักสาธารณสุขยังมีความต้องการอบรมฯอีก. ในระบบจะมีช่องให้แจ้งความจำนงเข้าอบรม(โดยยังไม่ต้องโอนเงิน) เพื่อประเมินการเปิดเวทีต่อๆไป

รองโฆษกสภาฯ
๑๘.๐๘.๖๐

แชร์