หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“The 14th  SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development, 2022”

ขอชวนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://sea-iea2022.mfu.ac.th

ดูทั้งหมด

แชร์