หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม”หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม”หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)”

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม”หลักสูตรนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)”

เอกสารดาวน์โหลด :

1. โครงการวิจัยรุ่น 3_new.pdf | ดาวน์โหลด

แชร์