หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งล้อม พ.ศ.2564

เอกสารดาวน์โหลด :

1. รายละเอียดการรับสมัครบุคคลและองค์กรดีเด่น.pdf | ดาวน์โหลด

2. ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคคล องค์กร และผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ส่งผลงาน.pdf | ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มเสนอชื่อองค์กร.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์