หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศ.pdf | ดาวน์โหลด

 

 

ดูทั้งหมด

แชร์