หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเนื่องจากการประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 8 สค. 61 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่อบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเนื่องจากการประชุมสภาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 8 สค. 61 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่อบรม

1.เวทีภาคใต้ เลื่อนวันที่อบรมเป็น 23-24 สค 61 สถานที่เดิม คือม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2.เวทีภาคอีสานขยับวันอบรม เป็นวันที่ 31 สค.- 1กย 61 เปลี่ยนแปลงสถานที่ เป็นโรงแรมโฆษะ.จ.ขอนแก่น

3 เวทีภาคกลาง 13-14 กย.61 เช่นเดิม ยืนยันสถานที่เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

4.เวทีภาคเหนือ เลื่อนวันออกไปเป็น 23-24 กย. 61 และเปลี่ยนสถานที่เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

สำหรับรายละเอียดที่มีการแก้ไขในโครงการจะมีการปรับแก้และให้download ใน www.ccph.or.th เพื่อประกอบการขออนุญาตมาอบรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอภัยในความสะดวก มาณ โอกาสนี้ด้วยครับ

-อนุกรรมการสอบและขึ้นทะเบียน ได้กำหนดวันที่ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพแล้ว. กระบวนการสอบ. และสถานที่สอบแล้วครับ

และที่ประชุมสภาในวันนี้ได้เห็นชอบตามที่เสนอแล้วครับ

อยากรู้รายละเอียด มาฟังในเวที 4 ภาค

เริ่มเวทีแรก. เวทีภาคใต้
23-24 สค. 61 ที่ ม.วลัยลักษณ์จ.นครศรีธรรมราชครับ

ลงทะเบียนอบรม ที่
http://reg.ccph.or.th
หรือ http://mophweb.com/nurse/

แล้วเจอกันครับ

ทีมโฆษกสภา
09.08.61

แชร์