หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565

ประกาศฉบับที่ 1 – ครั้งที่ 2-65

✅ จากคณะอนุกรรมการสอบรายด้านการรับสมัคร ❇️
•ระบบสมัครสอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/65 สอบวันที่ 20สิงหาคม 2565 >>สมัครสอบคลิ๊กที่นี้<<

ดูทั้งหมด

แชร์