หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน
เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2564

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศฉบับที่ 1.pdf | ดาวน์โหลด

2. ประกาศฉบับที่ 2 คะแนนเกื้อกูล 1-64.pdf | ดาวน์โหลด

3. แนวปฎิบัติของผู้เข้าสอบ.pdf | ดาวน์โหลด

4. ประกาศสภาฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019.pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์