หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง เลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัย)

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศเลื่อนการจัดอบรม.pdf | ดาวน์โหลด

แชร์