หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562

สามารถตรวจผลการสอบได้ตามลิงค์ที่ปรากฏ : https://ccph-th.thaijobjob.com/landing/index.html  ในหัวข้อ “ตรวจผลการสอบ”

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศผลสอบความรู้ ครั้งที่ 2-2562.pdf | ดาวน์โหลด

 

 

ดูทั้งหมด

แชร์