หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดการ วันและสถานที่ อบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดการ วันและสถานที่ อบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ

ประกาศปรับเปลี่ยนกำหนดการ วันและสถานที่ อบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ

เอกสาร : https://www.ccph.or.th/index.php?p=filesdownload&id=22

แชร์