หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเสือกตั้งกรรมการสภาการสาธารฌสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพี่อเลือกกันเองฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเสือกตั้งกรรมการสภาการสาธารฌสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพี่อเลือกกันเองฯ

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเสือกตั้งกรรมการสภาการสาธารฌสุขชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพี่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๑๓(๒) และ (๕) วาระที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศเลือกตั้ง (2) และ (5).pdf | ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

แชร์