หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) และ (5) วาระที่ ๒ (พ.ศ.2563 – 2566) พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา 13(2) และ (5) วาระที่ ๒ (พ.ศ.2563 – 2566) พ.ศ. 2563

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้าประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนตามมาตรา 13(2) และ (5) วาระที่ ๒ (พ.ศ.2563 – 2566)พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารดาวน์โหลด :

1. ประกาศรายชื่อ 13 (2) และ (5).pdf | ดาวน์โหลด

 

 

ดูทั้งหมด

แชร์